Vanliga frågor och svar

Om Wartner Frysbehandling 2nd Generation

Är behandling med Wartner Frysbehandling 2nd Generation smärtsam?
Nedfrysning av huden kan ge en viss smärta och stickningar som känns lite obehagliga. Det går snabbt över och en liten blåsa bildas under vårtan.
Är Wartner Frysbehandling 2nd Generation säkert att använda?
Ja, Wartner Frysbehandling 2nd är säkert att använda om du noga läser och följer anvisningarna. Vi rekommenderar dock inte att använda Wartner på barn under 4 år. Wartner Frysbehandling 2nd Generation är CE-märkt och klassificerad som medicinteknisk produkt klass II A och uppfyller EU:s tillämpliga riktlinjer (Rådets direktiv 93/42/EEG). Den har testats av forskare och medicinska experter och förklarats vara en säker metod för borttagning av vårtor: “Wartner Frysbehandling 2nd Generation uppfyller alla tillämpliga juridiska krav för att garantera konsumentens säkerhet”. J Sleumer – Laboratoriechef, Eurofill – Zaandam, Nederländerna Dermatologerna bekräftar att Wartner Frysbehandling 2nd Generation är säker: “Wartner Frysbehandling 2nd Generation har jämförbar effektivitetsgrad med den klassiska metoden (flytande kväve, den metod som används inom vården) i samtliga avseenden, och nedfrysningseffekten liknar den som fås med flytande kväve. Möjligen något långsammare (20 sek applicering istället för 3 sek, vilket jag anser är säkrare och mindre smärtsamt” Dr J M Gray, dermatolog – Paris, Frankrike “Experterna menar att Wartner Frysbehandling 2nd Generation nedfrysningsmedel kan appliceras av patienterna själva, och därför säljas receptfritt till allmänheten” Dr I H Boersma – Dermatolog – Albert Schweizersjukhuset – Zwijndrecht, Nederländerna.
När ska Wartner Frysbehandling 2nd Generation inte användas?
Wartner Frysbehandling 2nd Generation ska inte användas:
 • Om du är diabetiker.
 • Om du är gravid.
 • Om den vanliga vårtan eller fotvårtan sitter på ett känsligt område där huden är tunn (t.ex. ansiktet, halsen, armhålorna, hakan, bröstet) – och inte på könsvårtor.
 • Om huden runt vårtan eller själva vårtan är inflammerad.
 • Om du inte är säker på att hudåkomman du vill behandla är en vanlig vårta eller fotvårta.
 • Wartner Frysbehandling 2nd Generation ska inte användas på barn under 4 års ålder.
Vilken temperatur når Wartner Frysbehandling 2nd Generation?
Wartner Frysbehandling 2nd Generation fryser ned vårtan med en temperatur på -50° vilket är den lägsta uppmätta temperaturen för en produkt på marknaden inom kryoterapi.
Hur står sig Wartner Frysbehandling 2nd Generation jämfört med andra kryoprodukter på marknaden?
Baserat på klinisk forskning är Wartner bäst på marknaden vad gäller produktens behandlingstemperatur.
Kommer jag att få ärr av Wartner Frysbehandling 2nd Generation?
Om du följer alla instruktioner i bruksanvisningen korrekt kommer Wartner Frysbehandling 2nd Generation inte att orsaka några ärr. I vissa fall kan huden bli lite missfärgad men det försvinner med tiden.
Är Wartner Frysbehandling 2nd Generation svår att applicera?
Nej. Wartner Frysbehandling 2nd Generation måste appliceras med precision, men det är inte svårt. I bruksanvisningen finns en exakt beskrivning av hur Wartner Frysbehandling 2nd Generation ska appliceras.
Hur länge ska jag trycka ned ventilen?
Tryck ned ventilen bestämt i tre sekunder (räkna från ettusenett till ettusentre).
Hur länge ska jag hålla den nedkylda skumapplikatorn mot vårtan?
Det beror på vårtans typ, storlek och placering (se bipacksedeln). Skumapplikatorn kan hållas mot vårtan i högst 20 sekunder, fotvårtor högst 40 sekunder.
Hur många gånger kan skumapplikatorn användas?
En skumapplikator är för engångsbruk och får alltså bara användas en enda gång.
Hur ofta kan jag använda Wartner Frysbehandling 2nd Generation?
Wartner Frysbehandling 2nd Generation kan användas tre gånger per vårta. Det ska gå två veckor mellan behandlingarna på en och samma vårta.
Kan vanliga vårtor och fotvårtor som behandlats komma tillbaka?
Om behandlingen av en vanlig vårta eller fotvårta har varit framgångsrik brukar den försvinna för gott. Kroppens immunförsvar brukar rensa bort eventuella rester av den vanliga vårtan eller fotvårtan.
Har Wartner Frysbehandling 2nd Generation några biverkningar?
Det finns ett antal möjliga biverkningar:
 • Eftersom vårtan fryser blir huden tillfälligt vit
 • En blåsa bildas under vårtan, men det är en del av behandlingen och helt ofarligt
 • Att använda Wartner Frysbehandling 2nd Generation kan orsaka viss smärta
 • Om skumapplikatorn trycks mot vårtan för länge kan det orsaka lokal vävnadsdöd. Därför ska du noga följa anvisningarna om behandlingstid beroende på om vårtan är en hand- eller fotvårta.
 • Var alltid försiktig och noga med att använda Wartner Frysbehandling 2nd Generation korrekt. Annars kan ärr och nervskada uppstå.
Hur allvarliga är de olika biverkningarna?
Vitfärgad hud: så fort du trycker skumapplikatorn mot vårtan blir huden vit. Missfärgningen försvinner kort efter att skumapplikatorn avlägsnas. Blåsbildning: blåsan försvinner så fort vårtan ramlar bort från huden. Ny hud bildas under blåsan. Smärta vid användning: när skumapplikatorn trycks mot huden kan en stickande känsla uppstå. Den stickande känslan försvinner kort efter att skumapplikatorn har avlägsnats. Lokal vävnadsdöd: detta inträffar bara när huden blir djupfryst. Därför ska skumapplikatorn aldrig hållas mot en vanlig vårta längre än 20 sekunder (40 sekunder för fotvårta). Ärrbildning och nervskador: detta inträffar bara vid vårdslös användning och om instruktionerna i bruksanvisningen inte följs. Skumapplikatorn får aldrig hållas mot vårtan längre än 20 sekunder (40 sekunder för fotvårta) för att säkerställa att huden inte blir djupfryst och därför inte tar skada.
Vad gör jag om biverkningarna inte försvinner?
Uppsök alltid läkare om den stickande känslan inte försvinner eller om du upplever andra komplikationer då du använder Wartner Frysbehandling 2nd Generation.
Vem kan använda Wartner Frysbehandling 2nd Generation?
Wartner Frysbehandling 2nd Generation kan användas av de flesta vuxna. Du kan även använda Wartner Frysbehandling 2nd Generation för att ta bort vårtor på barn över fyra år, men behandlingen måste utföras av en vuxen.
Kan Wartner Frysbehandling 2nd Generation användas för att behandla barn?
Ja, Wartner är lämpligt för barn, men de måste vara minst fyra år gamla.
Kan Wartner Frysbehandling 2nd Generation användas av gravida kvinnor?
Nej. Använd inte Wartner Frysbehandling 2nd Generation om du är gravid eller ammar.
Hur fort försvinner vårtan?
Det tar cirka 10-14 dagar för vårtan att försvinna.
Vad gör jag om vårtan inte försvinner efter 14 dagar?
Om vårtan inte försvinner efter 14 dagar kan du behandla den igen. Varje vårta kan behandlas högst tre gånger med Wartner, med två veckors paus mellan behandlingstillfällena.
Hur ska jag sköta området jag har behandlat på bästa sätt?
Håll området rent. Peta och klia inte. Skydda blåsor med ett plåster och punktera dem inte.
Kan jag utsätta det behandlade området för väta?
Ja. Du kan både bada och duscha efter behandling med Wartner Frysbehandling 2nd Generation.
Är Wartner Frysbehandling 2nd Generation skadligt för miljön?
Nej. Wartner Frysbehandling 2nd Generation är inte skadligt för miljön.
Vem tillverkar Wartner Frysbehandling 2nd Generation?
Wartner Frysbehandling 2nd Generation tillverkas av Omega Teknika – Farnham Drive, Finglas, Dublin 11, Irland, och distribueras av ACO HUD NORDIC AB.
Var kan jag köpa Wartner Frysbehandling 2nd Generation?
Du kan köpa Wartner Frysbehandling 2nd Generation på apotek.
Hur fungerar Wartner Frysbehandling 2nd Generation?
Wartner Frysbehandling 2nd Generation fungerar på ett liknande sätt som den metod som används i vården. Frysvätskan appliceras på skumapplikatorn och vårtan fryses sedan bort genom att skumapplikatorn hålls mot vårtan i 20 eller 40 sekunder. Efter nedfrysningen faller vårtan av efter 10-14 dagar. Wartner Frysbehandling 2nd Generation är inte skadlig för miljön. STEG 1
Håll den blå änden av skumapplikatorn mellan tummen och pekfingret och kläm åt tills den lilla öppningen syns. Fäst skumapplikatorns öppning på applikatorhållarens skaft så att skaftet täcks helt.
STEG 2
Håll spraybehållaren upprätt och rikta den bort från kroppen och från öppen låga, hetta, direkt solljus, och från elektriska källor. Placera applikatorhållaren med skumapplikatorn i ventilen på spraybehållarens ovansida så att skumapplikatorn döljs. Håll spraybehållaren i botten med ena handen, och tryck ned applikatorhållaren med andra handeni minst 3 sekunder. Ett väsande ljud hörs medan applikatorhållaren hålls ned. Ta bort applikatorhållaren med skumapplikatorn från ventilen. Skumapplikatorn är nu full med kall vätska och kondens kommer att synas. Kondensen är ofarlig.
STEG 3
Efter att skumapplikatorn fyllts med kall vätska, vänta i 20 sekunder innan du applicerar den på huden. Detta görs för att ytterligare sänka temperaturen och förhöjer effekten hos Wartner®.
STEG 4
Efter att ha väntat i 20 sekunder, tryck skumapplikatorn lätt mot vårtan.
 • För Handvårtor: tryck skumapplikatorn mot vårtan i 20 sekunder
 • För Fotvårtor: tryck skumapplikatorn mot vårtan i 40 sekunder Kontrollera att skumapplikatorn verkligen ligger an med ett konstant tryck mot området som ska behandlas.
Skumapplikatorn ska hållas mot vårtan enligt angiven tid ovan. En viss stickande smärta uppkommer som ett resultat av frysningen. När du har behandlat vårtan väntar du i 2 minuter, och använder sedan en pappersnäsduk för att lossa skumapplikatorn från hållaren. Släng skumapplikatorn efter användning. Använd inte samma skumapplikator igen och rör inte heller vid skaftet på applikatorhållaren med fingrarna för att undvika att huden återinfekteras med vårtviruset.

2 YTTERLIGARE BEHANDLINGSSTEG För- och efterbehandling av fotvårtor

FÖRE BEHANDLING Bada först foten i varmt vatten i 5 minuter. Använd sedan fotfilen på det eventuellt förhårdnade hudområdet runt fotvårtan. Fila så att fotvårtan blir synlig. STEG 1-4
Se ovan. Samma steg som för borttagning av handvårtor
STEG 5
Efter att ha tryckt skumapplikatorn mot fotvårtan i 40 sekunder kan man uppleva lätt obehag när tryck eller friktion skapas på det behandlade området. Detta kan avhjälpas genom att använda ett avlastningsplåster på det behandlade området. Avlastningsplåster finns att köpa på apotek och ingår inte i förpackningen.