Vårtor hos barn

Vårtor hos barn är vanligt förekommande. Anledningen till det är att vårtor är en virusinfektion och barn drabbas lättare eftersom deras immunförsvar inte är färdigutvecklat.

Att riktigt små barn får vårtor är ovanligt, men från fyra års ålder drabbas många, och det blir ännu vanligare i tonåren. Man beräknar att så många som vart femte barn fått vårtor någon gång under de senaste två åren.

Varken fot- eller handvårtor är farliga men de är mycket smittsamma. De kan lätt sprida sig vidare så att barnet får fler vårtor.

På apoteken finns det två olika behandlingar som snabbt och effektivt tar bort vårtor – frysbehandling och syrabehandling. Frysbehandling kan ge ett visst obehag och stickningar, så om du tror att det kan vara obehagligt för ditt barn, kan syrabehandling vara ett bättre alternativ.